PraxisadresseN


Gemeinschaftspraxis Dr. Herbert Hörtenhuber

Alte Hauptstraße 1

4072 Alkoven

sonja.huemer@best-coach.at

+43 (0) 676 / 46 03 443


Kepler Universitätsklinikum, Med Campus IV. (Kepler University Hospital, Med Campus IV.)

Krankenhausstraße 26–30

4020 Linz

sonja.huemer@best-coach.at

+43 (0) 676 / 46 03 443